Projektanti

Dokumenty na stiahnutie

Aplikácia výrobkov v energetickom hodnotení (PDF)

Zásady montáže fotovoltického zariadenia LOGITEX (PDF)

Schéma - fotovoltaický ohrev vody LOGITEX 1-6,9 kW (PDF)

Schéma - fotovoltaický ohrev vody a klimatizácia LOGITEX 1-6,9 kW (PDF)

Využitie fotovoltaiky v domácnosti (PowerPoint prezentácia)

Aplikácia fotovoltaického ohrevu vody v bytových a panelových domoch (PDF)

Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny (PDF)

Schéma zapojenia viacerých ohrievačov vody podľa Tichelmannovej metódy (PDF)

Možnosti zvýšenia energetickej efektívnosti ohrevu teplej vody - technicko-ekonomická štúdia (PDF)

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení centrálneho zásobovania teplom (PDF)

Tabuľka elektrických príkonov domu z obnoviteľného zdroja

Alternatíva A

Zdroj zdroj 4ks FV panelov x 275W=1,1kW
Ročná výroba elektriny z FV panelov 1.200kWh
Z toho

Pre ohrev vody 50% (DC prúdom) = 600kWh

Pre výrobu tepla - DC klimatizácia = 360kWh x COP 3= 1.080kWh

Pre výrobu chladu - DC klimatizácia = 240kWh x COP 3 = 720kWh

Spolu 2.400kWh z obnoviteľného zdroja/ jeden byt

Alternatíva B

Zdroj zdroj 6ks FV panelov x 275W=1,65kW
Ročná výroba elektriny z FV panelov 1.980kWh
Z toho

Pre ohrev vody 50% (DC prúdom) = 990kWh

Pre výrobu tepla - DC klimatizácia = 594kWh x COP 3= 1.782kWh

Pre výrobu chladu - DC klimatizácia = 396kWh x COP 3 = 1188kWh

Spolu 3.960kWh z obnoviteľného zdroja/ jeden byt

 

 

Späť do obchodu