Hybridné klimatizácie

klima-bigPrvá klimatizácia, ktorá chladí a kúri takmer zdarma

Naše hybridné klimatizácie LOGITEX*, vyrábajú teplo a chlad pre Váš dom, byt či kanceláriu, výrobnú halu, skleník a pod.. Hybridné klimatizácie sú priamo pripojené na elektrinu - jednosmerný prúd, ktorý vyrábajú fotovoltaické (FV) panely. Ak je málo svetla zo slnka, klimatizácia začne odoberať časť elektriny z elektrickej siete domu ale vždy len toľko aby doplnila elektrinu z FV panelov. V noci odoberá klimatizácia elektrinu z elektrickej siete domu. Zapínanie klimatizačnej jednotky je možné pomocou diaľkového ovládača alebo pomocou aplikácie v mobilnom telefóne a to cez Wi-Fi, kedy aplikácia zobrazuje aj aktuálnu vnútornú a vonkajšiu teplotu (tzv. SMART spotrebič).

Hlavné výhody klimatizácie

  • automatické priame využitie fotovoltaickej energie pre najefektívnejšie chladenie alebo kúrenie. Za slnečného dňa, chladí a kúri takmer zdarma
  • v klimatizácii je zabudovaný modul MPPT pre efektívne využitie elektrickej energie z FV panelov
  • spracováva prioritne energiu z FV panelov a až keď je nižší energetický zisk z panelov a je stále potrebné chladiť či kúriť, klimatizácia začne odoberať len rozdiel energie z elektrickej siete
  • v dobe keď klimatizácia nepracuje, energia z panelov sa môže ukladať do hybridných zásobníkov vody LOGITEX*
  • integrovaný wi-fi adaptér umožňuje ovládať klimatizáciu odkiaľkoľvek pomocou vášho smartfónu

Výrobok vyžaduje odbornú montáž osobou s príslušnou kvalifikáciou a oprávnením na pripájanie AC a DC elektrických zariadení.

Schéma zapojenia (PDF)

Návod na obsluhu a inštaláciu (PDF)

LOGITEX_aircon_ODU LOGITEX_aircon_IDU smartphone LOGITEX_aircon_parameters
Späť do obchodu