Dotácie

Obnov dom

OD_logo

Pre jednoduchšie dosiahnutie predpísanej úspory 30% alebo 60% môžete použiť naše výrobky. Veľmi výrazne Vám pomôžu pri výpočte úspory energie na teplo, teplú vodu a aj chladenie. Ako jediní máme tepelné čerpadlo vzduch – vzduch, ktoré za slnečného počasia kúri a chladí zadarmo ! Okrem šetrenia Vašich peňazí pri použití našich výrobkov, prispejete aj k ochrane životného prostredia. Pozrite si náš katalóg a ak potrebujete konzultáciu, napíšte nám na logitex@logitex.sk alebo zavolajte na tel. 042 – 471 02 00

Kontaktujte OSO (odborne spôsobilú osobu) a dohodnite sa, ktoré naše výrobky sa zaradia do projektu a do hodnotenia úspor. V projekte Obnov dom môžete použiť všetky výrobky LOGITEX ktoré zohrievajú vodu, podporujú kúrenie a chladenie.

Zdroj energie z OZE: Fotovoltika

pre výpočet sa použije: zdroj elektriny = inštalovaný výkon fotovoltických panelov v kWp x 1.000 = ročná výroba elektriny z OZE.

príklad: inštalovaný zdroj = 5ks 450Wp FV panelov = 2,25kWp x 1.000 = 2.250kWh/rok (a.)

 

1. Ohrev vody = hybridné zásobníky vody LOGITEX

Výpočet celkovej úspory a primárnej energie:

Súčasný zdroj pre ohrev vody:

 

A)  Elektrina zo siete AC 230V:

Pôvodný stav príklad: potreba elektriny pre ohrev vody 500kWh/rok.

Inštaláciou fotovoltických panelov výkonu 2,25kWp, znížime potrebu elektriny zo siete: 3.500kWh – 2.250kWh(OZE) = 1.250kWh(potreba elektriny zo siete AC pre ohrev vody).

Úspora elektriny z AC siete pre ohrev vody: 2.250kWh/rok. 

Primárna energia (tabuľka č.8 Obnov dom):

Pôvodný stav bez OZE: 3.500kWh x koeficient 2,2 = 7.700kWh/rok.

Nový stav s OZE: 1.250kWh(potreba elektriny zo siete AC) x koeficient 2,2 = 2.750kWh/rok.

Úspora primárna energia = 4.950kWh/rok = 64,28% (7.700kWh – 2.750kWh).

 

B)  Plyn:

Pôvodný stav príklad: potreba plynu pre ohrev vody 500kWh/rok.

Inštaláciou fotovoltických panelov výkonu 2,25kWp, znížime potrebu plynu: 3.500kWh – 2.250kWh(OZE) = 1.250kWh(potreba plynu pre ohrev vody). Úspora plynu pre ohrev vody: 2.250kWh/rok.

 

Primárna energia (tabuľka č.8 Obnov dom).

Pôvodný stav bez OZE: 3.500kWh x koeficient 1,1 = 3.850Wh/rok.

Nový stav s OZE: 1.250kWh(potreba plynu pre ohrev vody) x koeficient 1,1 = 1.350kWh/rok

Úspora primárna energia = 2.500kWh/rok = 64,94% (3.850kWh – 1.350kWh).

 

Je potrebné upraviť:                                                                                                    

V tabuľke č.3 navrhovaný stav - bod 40 je uvedené: plocha slnečných kolektorov.

Nahraďte: Inštalovaný výkon fotovoltických panelov v kWp

Bod 41 je uvedené: účinnosť slnečných kolektorov.

Nahraďte: Ročná výroba energie z fotovoltiky v kWh (súčet výkonov jednotlivých panelov v kWp x 1.000).ň

 

2. Kúrenie = Tepelné čerpadlo vzduch - vzduch

Zdroj energie: OZE fotovoltika (priame pripojenie DC) + elektrina zo siete AC 230V.

V programe Obnov dom sa do výpočtu primárnej energie započítať:   

Tepelné čerpadlo Vzduch – vzduch = klimatizácia.

Podmienku je registrácia v EPREL a SIEA, čo hybridné klimatizácie LOGITEX spĺňajú.

Výrobky spoločnosti LOGITEX – hybridné klimatizácie LX 35 (výkon 3,5kW) a LX 50 (výkon 5,5kW), ktoré sú pripojené k fotovoltickým panelom a k elektrickej sieti domu AC 230V, pričom prednostne odoberajú elektrinu (DC) priamo z FV panelov bez použitia meniča DC/AC. Len v prípade nedostatku slnečného žiarenia si rozdiel odoberú z elektrickej siete domu AC 230V. Klimatizácie LX 35 kúria koeficientom SCOP 4,4 a chladia koeficientom SEER 6,6 (klimatizácie LX 35 pripojené k fotovoltickému zdroju min. 1,38kWp). Klimatizácie LX 50 kúria koeficientom SCOP 4,3 a chladia koeficientom SEER 6,7 (klimatizácie LX 50 pripojené k fotovoltickému zdroju 2,25kWp).

Výpočet celkovej úspory a primárnej energie:

Kúrenie súčasný zdroj: elektrina zo siete AC 230V, záťažový koeficient 2,2.

Kúrenie nový zdroj – tepelné čerpadlo vzduch – vzduch (klimatizácia) LX 35 (SCOP 4,4).

Pôvodný stav príklad: potreba elektriny pre kúrenie 10.000 kWh/rok.

Inštaláciou fotovoltických panelov výkonu 1,38kWp, znížime potrebu elektriny zo siete: 

Výroba elektriny (DC) z OZE pre priamy pohon klimatizácie je 458kWh/rok a potreba elektriny zo siete pre pohon klimatizácie je 1.054kWh/rok (spolu = 1.512kWh).

Nový stav:

Výroba tepla z klimatizácie: 1.512kWh x SCOP 4,4 = 6.652kWh/rok.

Potreba elektriny zo siete (po inštalácií OZE a LX35) pre klasické elektrické kúrenie + pohon klimatizácie: 10.000kWh(pôvodný stav) – 6.652kWh/rok(kúrenie klimatizáciou) = 3.348kWh(klasické kúrenie) + 1.054kWh(pre pohon klimatizácie zo siete) = 4.402kWh/rok.

Úspora elektriny zo siete pre kúrenie: 5.598kWh/rok (10.000kWh – 4.402kWh)

Primárna energia (tabuľka č.8 Obnov dom)Celková úspora pri výpočte primárnej energie na kúrenie, pri použití  hybridnej klimatizácie LX35 : Pôvodný stav bez OZE:10.000kWh /rok x záťažový koeficient elektrina 2,2 = 22.000kWh/rok. Navrhnutý stav (tabuľka č.2 Obnov dom): ušetrená elektrina zo siete na kúrenie: 5.598kWh x koeficient 2,2 = 12.315kWh/rok.

Úspora primárnej energie= 22.000kWh – 12.315kWh = 9.685kWh/rok = 44%

Kúrenie nový zdroj – tepelné čerpadlo vzduch – vzduch (hybridná klimatizácia) LX 50 (SCOP 4,3).

Pôvodný stav príklad: potreba elektriny pre kúrenie 15.000 kWh/rok.

Inštaláciou fotovoltických panelov výkonu 2,25kWp, znížime potrebu elektriny zo siete:

Výroba elektriny (DC) z OZE (fotovoltiky) pre priamy pohon klimatizácie je 747kWh/rok a potreba elektriny zo siete pre pohon klimatizácie je 1.710kWh/rok (spolu = 2.457kWh).

Nový stav:

Výroba tepla z klimatizácie: 2.457kWh x SCOP 4,3 = 10.565kWh/rok.

Potreba elektriny zo siete (po inštalácií OZE a LX50) pre klasické elektrické kúrenie + pohon klimatizácie: 15.000kWh(pôvodný stav) – 10.565kWh/rok(kúrenie klimatizáciou) = 4.435kWh(klasické kúrenie) + 1.710kWh(pre pohon klimatizácie zo siete) = 6.145kWh/rok.

Úspora elektriny zo siete pre kúrenie: 8.855kWh/rok (15.000kWh – 6.145kWh).

Primárna energia (tabuľka č.8 Obnov dom).

Celková úspora pri výpočte primárnej energie na kúrenie, pri použití  klimatizácie LX50:

Pôvodný stav bez OZE: 15.000kWh/rok x záťažový koeficient elektrina 2,2 = 33.000kWh/rok.

Navrhnutý stav (tabuľka č.2 Obnov dom): ušetrená elektrina zo siete na kúrenie: 8.855 x koeficient 2,2 = 19.481kWh/rok.

Úspora primárnej energie = 33.000kWh – 19.481kWh/rok = 13.519Wh/rok = 59%

 

Viac informácii: logitex@logitex.sk

 

Dotované sety

zelena-domacnostiam-logo


Formulár pre registráciu žiadosti: Registrácia žiadosti

Návod ako vyplniť žiadosť: Vzor pre vyplnenie žiadosti (PDF verzia pre tlač)

Harmonogram podávania žiadostí

 

 

 

LOGITEX_set1

LOGITEX_set2

LOGITEX_set3

LOGITEX_set4

Ako vyplniť žiadosť

Vzorové vyplnenie žiadosti - národný projekt Zelená domácnostiam II

PDF verzia pre tlač

VYPLNIŤ ŽIADOSŤ O POUKÁŽKU

4 položiek celkom
Späť do obchodu