Fotovoltaické panely

Nesporne veľkou výhodou fotovoltaických panelov je ich pomerne nízka váha (cca 19 kg/1 panel), čo umožňuje umiestniť panely kdekoľvek, kde je max. priamy dopad slnečného svetla. Ideálna orientácia je na juh s možnou odchýlkou +- 20°. Pri väcšej odchýlke dochádza k stratám pri výrobe elektriny v paneloch. Sklon panelov v strednej Európe by mal byt v rozmedzí 20-36°. Vzdialenosť káblov medzi panelmi a zásobníkom vody by nemala byt väčšia ako 100 m. Najviac používané fotovoltaické panely majú rozmery okolo 160 x 100 cm (1,6 m2).

zzv_5

Výkon panelov (%) k ich polohe a smerovej orientácii

 

zzv_4x

 


UPOZORNENIE:Ohrievače vody LX ACDC, M, M+K(W) A,B,C sú určené na použitie rôznych druhov FV panelov, od rôznych výrobcov. Musia ale spĺňať nasledujúce vlastnosti: Napätie v stringu: min.96VDC, max.350VDC a prúd by nemal prekročiť hodnotu 12A.

Životnosť fotovoltaických panelov je minimálne 25 rokov.

Umiestnenie fotovoltaických panelov môže byť kdekoľvek, kde je maximálny slnečný svit, s južnou orientáciou, avšak nesmie byť k nim voľný prístup vzhľadom na to, že produkujú elektrickú energiu a môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. FV panely sa zapájajú do série ! Montáž FV panelov zverte vždy oprávnenej servisnej firme.

Ako zdroj DC prúdu sú ohrievače vody konštruované pre:

panely s max. výkonom 1,15 kWp = špirála výkon 1,15kW DC (A), napr. 3ks panelov výkonu 330W
panely s max. výkonom 1,71 kWp = špirála výkon 1,7kW DC (B), napr. 5ks panelov výkonu 330W
panely s max. výkonom 2,34 kWp = špirála výkon 2,3kW DC (C), napr. 7ks panelov výkonu 330W

Výkony ( A=1,15kW, B=1,7kW, C=2,3kW) sa nesmú prekročiť!

zzv_x 

TIP:
Ideálna poloha umiestnenia fotovoltaických panelov je priamo na juh a doporučenom sklone 35 stupňov. Odchýlka väčšia ako 20 stupňov južnej orientácie a doporučeného sklonu spôsobuje straty vo výrobe elektrickej energie.

 

Príklady umiestnenia fotovoltaických panelov:

zzv_6 zzv_7 zzv_8
zzv_9 zzv_10 zzv_11

 

 zzv_15x

 

zzv_16

 

Späť do obchodu