Kontaktné údaje

Sídlo LOGITEXLOGITEX, s. r. o.

ul. Športovcov 884/4
020 01 Púchov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Telefón: + 421 42 471 02 00

Email: logitex@logitex.sk