Stacionárne zásobníky vody

szv_1

200 L - 1000 L

Stacionárne nádrže, ktoré na ohrev vody používajú ekologicky vyrobenú elektrinu (jednosmerný prúd) z fotovoltaických panelov sú určené pre:

szv_2

Vyrobená elektrina (DC) z fotovoltaických panelov je priamo napojená na výhrevné špirály (DC) v zásobníku vody a preto je efektívnosť ohrevu veľmi dobrá. Priamy ohrev je zabezpečený pomocou patentovaného zariadenia Logitex LX DC SET.

szv_3

szv_4

ON/OFF GRID

LXDC BOX 1-2,3 kW DC (od r. 2015), je vybavený funkciou ON/OFF GRID pomocou ktorej sa dá regulovať výroba AC prúdu pomocou meniča DC/AC. Pri zapnutej funkcii ON menič pracuje a dodáva elektrinu do vnútornej siete aj v prípade, že zásobník vody Logitex je vypnutý a aj spotrebič elektriny (elektrický kotol, tepelné čerpadlo, klimatizácia a pod), ktorý je pripojený bezpotencionálnym kontaktom s LXDC BOX, je vypnutý. Pri zapnutej funkcii OFF menič pracuje len v prípade, že pripojený spotrebič cez bezpotencionálny kontakt pracuje a spotrebováva elektrinu, ktorú pokrýva v plnom rozsahu výroba elektriny z fotovoltaických panelov cez menič DC/AC. Ak ju nepokrýva a výkon fotovoltaických panelov je nižší ako aktuálna spotreba pripojeného spotrebiča, rozdiel energie si spotrebič odoberie zo siete. Menič DC/AC po vypnutí pripojeného spotrebiča a vypnutom zásobníku vody Logitex nedodáva elektrinu do vnútornej siete a preto nedochádza k prieniku vyrobenej elektriny do distribučnej siete.

Nádrže na ohrev pitnej vody

LX OKCE 200/S (1-2,3 kW DC)

LX OKCE 250/S (1-2,3 kW DC)

LX OKCE 300/S

LX OKCE 400/S

LX OKCE 500/S

szv_5

model S

szv_6

1. Oceľová smaltovaná nádoba
2. Plášť ohrievača
3. Výstup teplej úžitkovej vody
(TUV)
4. Vstup studenej vody
5. Cirkulácia
6. Horčíková anóda
7. Indikátor teploty
8. Výhrevná jednotka TPK
210-12/LXDC 1-6,9 kW DC

LX OKC 200 NTR/BP (1-2kW DC)

LX OKC 250 NTR/BP (1-2kW DC)

LX OKC 300 NTR/BP

LX OKC 500 NTR/BP

szv_7

model NTR

szv_8

 1. Oceľová smaltovaná nádoba
 2. Plášť ohrievača
 3. Výstup teplej úžitkovej vody
     (TPK)
 4. Výhrevná jednotka
     TPK 210-12/LXDC 1-6,9 kW DC
 5. Cirkulácia
 6. Trubkový výmenník
 7. Vstup studenej vody
 8. Horčíková anóda
 9. Otvor pre prídavné
     vykurovacie teleso 6/4"
10. Indikátor teploty
11. Otvor snímača teploty

LX OKC 200 NTRR/BP (1-2kW DC)

LX OKC 250 NTRR/BP (1-2kW DC)

LX OKC 300 NTRR/BP

LX OKC 500 NTRR/BP

model NTRR

szv_9

 
TJ 6/4" je závitová elektrická vykurovacia jednotka pre striedavý prúd (AC) pre nádrže OKC a OKCE.

Nie je súčasťou nádrže, je potrebné samostatne objednať. Viac info na: www.dzd.sk

TJ 6/4" - 2,00 kW
TJ 6/4" - 2,50 kW
TJ 6/4" - 3,30 kW
TJ 6/4" - 3,75 kW
TJ 6/4" - 4,50 kW
TJ 6/4" - 6,00 kW
TJ 6/4" - 7,50 kW
TJ 6/4" - 9,00 kW
szv_10

 

Akumulačné nádrže

Pre niektoré modely je možné použiť 2x alebo 3x LX DC SET s celkovým výkonom až 18 kW DC.

szv_11

NAD 300 v1

NAD 500 v1

NAD 750 v1

NAD 1000 v1

Model NAD v1

szv_12

szv_13

 

1. Vstup vody do nádoby (vnútorný)

3. Výstup teplej vody/odvzdušnenie (vonkajší)

4. Ďalší vstup (vnútorný)

5. Vstup do nádoby/vypúšťanie (vonkajší)

6. Otvor na senzory/teplomer, termostat (vnútorný)

8. Príruba pr. 210 na montáž TPK (NAD v4, NAD v5 - oddelený vykurovací      systém - solar, tep.čerpadlo)

9. Vstup vykurovacej vody (vonkajší)

10. Výstup vykurovacej vody (vonkajší)

11. Možnosť montáže elektrickej vykurovacej jednotky TJ 6/4" 

 

 

NAD 500 v4

NAD 750 v4

NAD 1000 v4

 
Model NAD v4
len spodný výmenník
szv_14
szv_16
 

 

NAD 500 v5

NAD 750 v5

NAD 1000 v5

 

Model NAD v5 oba výmenníkyszv_15

NAD 500 v3

NAD 750 v3

NAD 1000 v3

 

Model NAD v3szv_17 

szv_18
1. Výstup (vstup) vody z nádoby, možnosť montáže vykurovacej jednotky TJ 6/4"
 
3. Výstup teplej vody/odvzdušnenie (vonkajší)
 
6. Otvor na senzory/teplomer, termostat (vnútorný)

 

8. Príruba pr. 210 na montáž TPK

NADO 500/100 v1

NADO 500/160 v1

NADO 500/200 v1

NADO 500/300 v1

NADO 750/100 v1

NADO 750/160 v1

NADO 750/200 v1

NADO 750/250 v1

NADO 1000/100 v1

NADO 1000/160 v1

NADO 1000/200 v1

szv_19 szv_20 Model NADO v1szv_23

NADO 500/100 v2

NADO 500/140 v2

NADO 750/100 v2

NADO 750/140 v2

NADO 1000/100 v2

NADO 1000/140 v2

szv_21 szv_22

 

Model NADO v2

szv_24

NADO 500/100 v3

NADO 750/100 v3

NADO 1000/100 v3

szv_25

1. Vstup vody do nádoby (vnútorný)

3. Výstup teplej vody/odvzdušnenie (vonkajší)

4. Ďalší vstup (vnútorný)

5. Vstup do nádoby/vypúšťanie (vonkajší)

6. Otvor na senzory/teplomer, termostat (vnútorný)

8. Príruba pr. 210 na montáž TPK (NAD v4, NAD v5 - oddelený vykurovací systém - solar, tep. čerpadlo)

9. Vstup vykurovacej vody (vonkajší)

10. Výstup vykurovacej vody (vonkajší)

Model NADO v3

szv_26

 

Nádrže pre tepelné čerpadlá LX NADO 300/20v11 (300 L nádrž), LX NADO 400/20 v 11 (400 L nádrž)

szv_27 szv_29

1. G 5/4" vstup vody do nádoby (vnútorný)

2. G 1" vstup do nádoby/vypúšťanie (vonkajší)

3. G 1/2" otvor na senzory/teplomer, termostat
(vnútorný)

4. G 6/4" otvor pre prídavné vykurovacie teleso AC

5. G 5/4" vstup/výstup vykurovacej vody (vonkajší)

6. Príruba TPK 210-12, výhrevná jednotka LX DC 1-4,6 (1-6,9) kW DC

7. Antikorový výmenník 4,5 m2

Späť do obchodu