Obnov dom

OD_logoPre jednoduchšie dosiahnutie predpísanej úspory 30% alebo 60% môžete použiť naše výrobky. Veľmi výrazne Vám pomôžu pri výpočte úspory energie na teplo, teplú vodu a aj chladenie. Ako jediní máme tepelné čerpadlo vzduch – vzduch, ktoré za slnečného počasia kúri a chladí zadarmo ! Okrem šetrenia Vašich peňazí pri použití našich výrobkov, prispejete aj k ochrane životného prostredia. Pozrite si náš katalóg a ak potrebujete konzultáciu, napíšte nám na logitex@logitex.sk alebo zavolajte na tel. 042 – 471 02 00

Následne oznámte Vašej OSO (odborne spôsobilej osobe) ktoré naše výrobky má zaradiť do hodnotenia úspor a pošlite mu tieto výpočty: 

 

V projekte Obnov dom môžete použiť všetky výrobky LOGITEX, ktoré zohrievajú vodu, podporujú kúrenie a chladenie.


Zdroj OZE: Fotovoltika

  • pre výpočet sa použije: zdroj elektriny = inštalovaný výkon fotovoltických panelov v kWp x 1.000 = ročná výroba elektriny z OZE.
  • príklad: inštalovaný zdroj = 5ks 450W FV panelov = 2,25kWp x 1000 = 2.250kWh/rok (a.)

1. Ohrev vody - výpočet primárnej energie:

Súčasný zdroj pre ohrev vody:

A) Elektrina zo siete AC 230V, záťažový koeficient 2,2.

Pôvodný stav: potreba elektriny pre ohrev vody 3.500kWh/rok

Inštaláciou fotovoltických panelov výkonu 2,25kWp, znížime potrebu elektriny zo siete: 3.500kWh – 2.250kWh = 1.250kWh.

Výpočet primárnej energie = potreba elektriny zo siete po inštalácií OZE: 1.250kWh x koeficient 2,2 = 2.750kWh/rok

Primárna energia (tabuľka č.8 Obnov dom)

Potreba elektriny zo siete 230V po inštalácii OZE a započítaní koeficientu = 2.750kWh/rok

Celková úspora pri výpočte primárnej energie, pri použití zásobníkov vody LOGITEX: Pôvodný stav bez OZE: 3.500kWh x 2,2 = 7.700kWh /rok.

Úspora = 4.950kWh/rok = 64%

B) Plyn: záťažový koeficient 1,1.

OZE = rovnaký zdroj fotovoltických panelov ako A).

Pôvodný stav: potreba plynu pre ohrev vody 3.500kWh/rok

Energia z OZE = 2.250kWh/rok

Inštaláciou fotovoltických panelov výkonu 2,25kWp, znížime potrebu plynu: 3.500kWh – 2.250kWh = 1.250kWh.

Výpočet primárnej energie = potreba plynu 1.250kWh x koeficient 1,1 = 1.350kWh/rok.

Primárna energia (tabuľka č.8 Obnov dom)

Potreba energie z plynu po inštalácii OZE a započítaní koeficientu = 1.350kWh/rok

Celková úspora pri výpočte primárnej energie, pri použití zásobníkov vody LOGITEX: Pôvodný stav bez OZE: 3.500kWh x 1,1 = 3.850kWh/rok.

Úspora = 2.500kWh/rok = 65%

Je potrebné upraviť:

V tabuľke č.3 navrhovaný stav - bod 40 je uvedené: plocha slnečných kolektorov; Nahraďte: Inštalovaný výkon fotovoltických panelov v kWp
Bod 41 je uvedené: účinnosť slnečných kolektorov Nahraďte: Ročná výroba energie z fotovoltiky v kWh (súčet výkonov jednotlivých panelov v kWp x 1000)

2. Kúrenie - tepelné čerpadlo vzduch - vzduch

Zdroj energie: OZE fotovoltika + elektrina zo siete AC 230V.

V programe Obnov dom sa dá do výpočtu primárnej energie započítať: Tepelné čerpadlo Vzduch – vzduch = klimatizácia

Výrobky spoločnosti LOGITEX – hybridné klimatizácie LX 35 (výkon 3,5kW) a LX 50 (výkon 5kW), ktoré sú pripojené k fotovoltickým panelom a k elektrickej sieti domu AC 230V, pričom prednostne odoberajú elektrinu (DC) priamo z FV panelov bez použitia meniča DC/AC. Len v prípade nedostatku slnečného žiarenia si rozdiel odoberú z elektrickej siete domu AC 230V. Klimatizácie kúria koeficientom SCOP 3,5 a chladia koeficientom SEER 3,5.

Výpočet primárnej energie:

Kúrenie súčasný zdroj:

A) elektrina zo siete AC 230V, záťažový koeficient 2,2

Pôvodný stav: potreba elektriny pre kúrenie 10.000 kWh/rok

Inštaláciou fotovoltických panelov výkonu 2,25kWp, znížime potrebu elektriny zo siete: 10.000kWh – 2.250kWh = 7.750kWh (bez použitia klimatizácie)

Výrobu elektriny z OZE sa rozdelí pomerom: 30% energia pre chladenie = 675kWh a 70% pre kúrenie = 1.575kWh/rok.

Výroba tepla z klimatizácie: 1.575kWh x COP 3,5 = 5.512kWh/rok

Potreba elektriny zo siete AC 230V = 10.000kWh – 5.512kWh = 4.488kWh/rok

Výpočet primárnej energie = potreba elektriny zo siete po inštalácií OZE: 4.488kWh x koeficient 2,2 = 9.873kWh/rok

Primárna energia (tabuľka č.8 Obnov dom)

Potreba elektriny zo siete 230V po inštalácii OZE a započítaní koeficientu = 9.873kWh/rok

Celková úspora pri výpočte primárnej energie na kúrenie, pri použití klimatizácii LOGITEX: Pôvodný stav bez OZE:10.000kWh /rok x záťažový koeficient 2,2 = 22.000kWh/rok

Navrhnutý stav (tabuľka č.2 Obnov dom): 4.488kWh x koeficient 2,2 = 9.873kWh/rok

Úspora = 22.000kWh – 9.873kWh = 12.126Wh/rok = 55%

B) Súčasný zdroj kúrenia: Plyn, záťažový koeficient 1,1

Pôvodný stav: potreba plynu pre kúrenie 10.000 kWh/rok

Inštaláciou fotovoltických panelov výkonu 2,25kWp, znížime potrebu plynu: 10.000kWh – 2.250kWh = 7.750kWh (bez použitia klimatizácie)

Výrobu elektriny z OZE rozdelíme pomerom: 30% energia pre chladenie = 675kWh a 70% pre kúrenie = 1.575kWh/rok.

Výroba tepla z klimatizácie: 1.575kWh x COP 3,5 = 5.512kWh/rok. Potreba plynu = 10.000kWh – 5.512kWh = 4.488kWh/rok

Výpočet primárnej energie = potreba plynu po inštalácií OZE: 4.488kWh x koeficient 1,1 = 4.936kWh/rok

Primárna energia (tabuľka č.8 Obnov dom)

Potreba plynu po inštalácii OZE a započítaní koeficientu = 4.936kWh/rok

Celková úspora pri výpočte primárnej energie na kúrenie, pri použití klimatizácii LOGITEX:

Pôvodný stav bez OZE:10.000kWh /rok x záťažový koeficient 1,1= 11.000kWh/rok

Navrhnutý stav (tabuľka č.2 Obnov dom): 4.488kWh x koeficient 1,1 = 4.936kWh/rok

Úspora = 11.000kWh – 4.936kWh = 6.064Wh/rok = 55%

Viac technických informácii na: www.logitex.sk
E-mail: logitex@logitex.sk

Späť do obchodu