LXDC POWER BOX 1-2,3 kW DC

Na otázku
Kód: 88
Značka: LOGITEX
€399
Kategória: Príslušenstvo
Záruka: 2 roky

LXDC POWER BOX 1-2,3 kW DC je elektrické zariadenie určené na výkonové prispôsobenie fotovoltaických panelov (FVP) k pevnej odporovej záťaži - vyhrievacej DC špirály LOGITEX. Zariadenie pracuje na základe, v oblasti fotovoltaiky známej, funkcie MPPT (Maximum Power Point Tracking). Inými slovami LXDC Power Box predstavuje pre FVP akúsi ekvivalentnú záťaž, ktorá je regulovaná tak, aby za každých slnečných podmienok bol dosiahnutý maximálny výkon vyhrievacej DC špirály.

Záruka na výrobky, ktoré vyžadujú pripojenie k elektrickému zdroju platí dvadsaťštyri mesiacov len v prípade, že pripojenie bude prevedené oprávnenou fyzickou alebo právnickou osobou ktorá je držiteľom certifikátu výrobcu alebo je poverená výrobcom k inštalácii, sprevádzkovaniu výrobkov a ich servisu.

Návod na obsluhu a inštaláciu (PDF)

Schéma zapojenia (PDF)

Späť do obchodu