Jazykové verzie
 ♦♦♦  > 

Zásobníky od 200 L - stacionárne

Stacionárne nádrže

 
200 L - 1000 L


 

Stacionárne nádrže, ktoré na ohrev vody používajú ekologicky vyrobenú elektrinu (jednosmerný prúd) z fotovoltaických panelov sú určené pre:


 

 

 

Vyrobená elektrina (DC) z fotovoltaických panelov je priamo napojená na výhrevné špirály (DC) v zásobníku vody a preto je efektívnosť ohrevu veľmi dobrá. Priamy ohrev je zabezpečený pomocou patentovaného zariadenia Logitex LX DC SET.

 

 

LX DC SET 1-4 kW
LX DC SET 1-6 kW

LX DC SET sa skladá:

 

A = TPK 210 – 12 /LX DC
B = LX DC BOX 1-4 kW (1-6 kW)
C = sada AC a DC káblov


Priemer príruby (A = TPK 210 – 12/LX DC) pre vloženie do nádrže má veľkosť 210 mm.

 

LX DC SET je vybavený funkciou prednostného presmerovania DC. Pomocou bezpotencionálneho pripojenia (12V AC) dokáže presmerovať vyrábanú elektrinu z fotovoltaických panelov do ďalšieho zaradenia. Ak napríklad začne pracovať tepelné čerpadlo, automaticky sa výroba elektriny z panelov presmeruje z ohrevu vody do meniča, ktorý je pripojený do siete spolu s tepelným čerpadlom. Menič začne vyrábať elektrinu pre pohon tepelného čerpadla. A ak je výška výroby elektriny rovnaká ako je spotreba tepelného čerpadla, tepelné čerpadlo pracuje bez spotreby elektriny z distribučnej siete. Po ukončení práce tepelného čerpadla sa okamžite systém LX DC SET presmeruje na ohrev vody v nádrži. Tento proces prebieha niekoľkokrát denne a v prípade, že tepelné čerpadlo v lete chladí, pracuje celoročne. Nielenže dochádza k významnej úspore financií, keďže sa zo siete čerpá v čase výroby z fotovoltaických panelov len minimálne, ale dochádza k významnému predĺženiu životnosti tepelného čerpadla, pretože fotovoltaika zohrieva vodu v nádrži tepelného čerpadla a tepelné čerpadlo nepracuje. Namiesto tepelného čerpadla je možné pripojiť elektrokotol. K zariadeniu Logitex je možné pripojiť klimatizáciu a pod.
 
Prednostné presmerovanie výroby elektriny z fotovoltaických panelov systémom Logitex z ohrevu vody na výrobu elektriny pre elektrické zariadenia znamená pre distribučné siete riešenie plošného problému zapínania tepelných čerpadiel, elektrokotlov a klimatizácií. V prípade poklesu alebo zvýšeniu vonkajšej teploty na veľkom území krajiny, dochádza k ich zapínaniu prakticky v rovnakom čase. Hrozí okamžité preťaženie siete s následným kolapsom siete. Systém Logitex výrazným spôsobom znižuje v priebehu dňa okamžitú záťaž distribučnej siete a pritom prakticky celá výroba z fotovoltaického zdroja je využitá v dome pre ohrev vody a pre pohon energetických zariadení s minimálnym alebo žiadnym prienikom vyrobenej elektriny do distribučnej siete.

 

 

 

 

 

ON/OFF GRID

LXDC BOX 0,5-2 kW DC (od r. 2015), LXDC BOX 1-4 kW DC a LXDC BOX 1-6 kW DC sú vybavené funkciou ON/OFF GRID pomocou ktorej sa dá regulovať výroba AC prúdu pomocou meniča DC/AC. Pri zapnutej funkcii ON menič pracuje a dodáva elektrinu do vnútornej siete aj v prípade, že zásobník vody Logitex je vypnutý a aj spotrebič elektriny (elektrický kotol, tepelné čerpadlo, klimatizácia a pod), ktorý je pripojený bezpotencionálnym kontaktom s LXDC BOX, je vypnutý. Pri zapnutej funkcii OFF menič pracuje len v prípade, že pripojený spotrebič cez bezpotencionálny kontakt pracuje a spotrebováva elektrinu, ktorú pokrýva v plnom rozsahu výroba elektriny z fotovoltaických panelov cez menič DC/AC. Ak ju nepokrýva a výkon fotovoltaických panelov je nižší ako aktuálna spotreba pripojeného spotrebiča, rozdiel energie si spotrebič odoberie zo siete. Menič DC/AC po vypnutí pripojeného spotrebiča a vypnutom zásobníku vody Logitex nedodáva elektrinu do vnútornej siete a preto nedochádza k prieniku vyrobenej elektriny do distribučnej siete. 

 

Nádrže na ohrev pitnej vody

LX OKCE 200/S (1-2kW DC)
LX OKCE 250/S (1-2kW DC)
LX OKCE 300/S
LX OKCE 400/S
LX OKCE 500/S
Model S 

1. Oceľová smaltovaná nádoba
2. Plášť ohrievača
3. Výstup teplej úžitkovej vody
    (TUV)
4. Vstup studenej vody
5. Cirkulácia
6. Horčíková anóda
7. Indikátor teploty
8. Výhrevná jednotka TPK
    210-12/LXDC 1-6 kW DC

 

 

 

 

 

 

 

 

LX OKC 200 NTR/BP (1-2kW DC)
LX OKC 250 NTR/BP (1-2kW DC)
LX OKC 300 NTR/BP
LX OKC 500 NTR/BP

 

     
Model NTR 
 
 
 
 1. Oceľová smaltovaná nádoba
 2. Plášť ohrievača
 3. Výstup teplej úžitkovej vody
     (TPK)
 4. Výhrevná jednotka
     TPK 210-12/LXDC 1-6 kW DC
 5. Cirkulácia
 6. Trubkový výmenník
 7. Vstup studenej vody
 8. Horčíková anóda
 9. Otvor pre prídavné
     vykurovacie teleso 6/4"
10. Indikátor teploty
11. Otvor snímača teploty
LX OKC 200 NTRR/BP (1-2kW DC)
LX OKC 250 NTRR/BP (1-2kW DC)
LX OKC 300 NTRR/BP
LX OKC 500 NTRR/BP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Model NTRR

 

 

TJ 6/4" je závitová elektrická vykurovacia jednotka pre striedavý prúd (AC) pre nádrže OKC a OKCE.

Nie je súčasťou nádrže, je potrebné samostatne objednať. Viac info na: www.dzd.sk

TJ 6/4" - 2,00 kW
TJ 6/4" - 2,50 kW
TJ 6/4" - 3,30 kW
TJ 6/4" - 3,75 kW
TJ 6/4" - 4,50 kW
TJ 6/4" - 6,00 kW
TJ 6/4" - 7,50 kW
TJ 6/4" - 9,00 kW

 

 

Akumulačné nádrže

Pre niektoré modely je možné použiť 2x alebo 3x LX DC SET s celkovým výkonom až 18 kW DC.

Foto TU.

 

NAD 300 v1
NAD 500 v1
NAD 750 v1
NAD 1000 v1NAD 500 v4
NAD 750 v4
NAD 1000 v4NAD 500 v5
NAD 750 v5
NAD 1000 v5

 
 Model NAD v1
  1. Vstup vody do nádoby
      (vnútorný)
  3. Výstup teplej vody/
      odvzdušnenie (vonkajší)
  4. Ďalší vstup (vnútorný)
  5. Vstup do nádoby/
      vypúšťanie (vonkajší)
  6. Otvor na senzory/
      teplomer, termostat
      (vnútorný)
  8. Príruba pr. 210 na mon-
      táž TPK (NAD v4, NAD
      v5 - oddelený vykurovací
      systém - solar, tep.
      čerpadlo)
  9. Vstup vykurovacej vody
      (vonkajší)
10. Výstup vykurovacej vody
      (vonkajší)
11. Možnosť montáže el.
      vykurovacej jednotky
      TJ 6/4" 
 
Model NAD v4 - len spodný
výmenník
Model NAD v5 - oba výmenníky

 

   
NAD 500 v3
NAD 750 v3
NAD 1000 v3 
Model NAD v3
1. Výstup (vstup) vody z
    nádoby, možnosť
    montáže vykur. jednotky
    TJ 6/4"
3. Výstup teplej vody/
    odvzdušnenie (vonkajší)
6. Otvor na senzory/
    teplomer, termostat
    (vnútorný)
8. Príruba pr. 210 na montáž
    TPK

 

NADO 500/100 v1
NADO 500/160 v1
NADO 500/200 v1
NADO 500/300 v1
NADO 750/100 v1
NADO 750/160 v1
NADO 750/200 v1
NADO 750/250 v1
NADO 1000/100 v1
NADO 1000/160 v1
NADO 1000/200 v1
 


NADO 500/100 v2
NADO 500/140 v2
NADO 750/100 v2
NADO 750/140 v2
NADO 1000/100 v2
NADO 1000/140 v2
 


NADO 500/100 v3
NADO 750/100 v3
NADO 1000/100 v3
 Model NADO v1
   
Model NADO v2
 
 
Model NADO v3
1. Vstup vody do nádoby (vnútorný), 3. Výstup teplej vody/odvzdušnenie (vonkajší), 4. Ďalší vstup (vnútorný), 5. Vstup do nádoby/vypúšťanie (vonkajší), 6. Otvor na senzory/teplomer, termostat (vnútorný), 8. Príruba pr. 210 na montáž TPK (NAD v4, NAD v5 - oddelený vykurovací systém - solar, tep. čerpadlo), 9. Vstup vykurovacej vody (vonkajší), 10. Výstup vykurovacej vody (vonkajší)

 

 

Nádrže pre tepelné čerpadlá LX NADO 300/20v11 (300 L nádrž), LX NADO 400/20 v 11 (400 L nádrž)

 

  1. G 5/4" vstup vody do nádoby (vnútorný)
2. G 1" vstup do nádoby/vypúšťanie (vonkajší)
3. G 1/2" otvor na senzory/teplomer, termostat
    (vnútorný)
4. G 6/4" otvor pre prídavné vykurovacie teleso AC
5. G 5/4" vstup/výstup vykurovacej vody (vonkajší)
6. Príruba TPK 210-12 LX DC 1-4 (1-6) kW DC
7. Antikorový výmenník 4,5 m

 

 

Viac technických informácií o stacionárnych nádržiach na stránke www.dzd.sk

© 2019 LOGITEX, s.r.o. Všetky práva vyhradené. |  Stránky generuje CMS systém ac.web, poháňaný elektrickou energiou vyrobenou systémom LOGITEX. Viac o používaní súborov cookie.