Jazykové verzie
Upozornenie

Pre rok 2017 sme doplnili do nášho systému ďalšie zariadenie, ktoré umožňuje nabíjať batérie, čím je zabezpečená akumulácia elektriny v batériach. Použitím batérie v našom systéme, splňujeme uprednostňujúce kritéria pre získanie poukážky v rámci dotačného programu Zelená domácnostiam. Pri podávaní žiadosti o dotáciu doporučujeme, v žiadosti vyplniť v kolonke Kapacita akumulátorov (kWh) údaj 0,6. Veríme, že doplnením nového technického prvku do nášho zariadenia sme ešte viac zvýšili atraktívnosť a úžitkovosť našich výrobkov.

Je pre nás cťou a uznaním našej práce, že naše Slovenské výrobky podporuje najväčšia slovenská energetická spoločnosť – SPP.

Náš fotovoltaický systém Logitex sme v roku 2011 začali sériovo vyrábať ako prvý na celom svete a naše patentované riešenia nám dávajú obrovský technický náskok nad konkurenčnými zariadeniami.

Predaj našich výrobkov v Európe neustále rastie a my pokračujeme vo vývoji a prinášame na trh nové výrobky, ktoré vylepšujú možnosť akumulácie a využitia vyrobenej energie v domácnosti.

Partnerská zóna
E-mail: Heslo:

Otázky a odpovede k poukážkam

Kedy môžem požiadať o dotáciu?     10.4.2018

Ako mám postupovať pokiaľ chcem získať poukážku na systémy LOGITEX?
v prvom kroku treba požiadať o vydanie poukážky. Návod ako správne vyplniť žiadosť o vydanie poukážky nájdete v článku Dotácie na systémy LOGITEX.

Mám doručenú Zmluvu o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia, čo mám teraz robiť?

 1. Skontrolujte si správnosť identifikačných údajov na zmluve
 2. Skontrolujte si či máte na poukážke, ktorá je súčasťou zmluvy správne zvolené zariadenie, výrobný typ a výrobcu > vzor správne vyplnenej poukážky
 3. Na jednej zmluve dajte úradne overiť podpis(y). Čestné vyhlásenia ani kópia zmuvy, ktorá vám zostáva sa úradne neoveruje
 4. Do 30 dní od vydania poukážky odovzdajte zmluvu s úradne overeným podpisom zhotoviteľovi > zoznam zhotoviteľov pre systémy LOGITEX
  K zmluve sa prikladajú povinné dokumenty:
  • list vlastníctva - postačuje z www.katasterportal.sk
  • v prípade novostavby bez súpisného čísla kópia právoplatného stavebného povolenia
 5. Zhotoviteľ zaregistruje poukážku v Informačnom systéme Zelená domácnostiam. Od tohto momentu je pokážka platná a zhotoviteľ musí najneskôr do 6 mesiacov od vydania poukážky zrealizovať montáž zariadenia. V deň registrácie je vystavená aj faktúra.

Hodnota poukážky na inštaláciu zariadenia, respektíve hodnota oprávnených výdavkov uvedená na faktúre sa posudzuje z akej sumy?
Celkové oprávnené výdavky sú výdavky maximálne v hodnote 50 % z celkovej výšky faktúry vrátane DPH. To znamená, že pokiaľ si chcem uplatniť celú hodnotu vydanej poukážky napr. 2.100 €, celková fakúrovaná suma systému musí byť minimálne 4.200 €. Pokiaľ bude suma na faktúre nižšia napr. 3.000 €, poukážka sa uplatní na maximálne 50 % fakúrovanej sumy t.j. 1.500 €. Rozdiel 600 € (hodnota poukážky 2.100 €  - 1.500 €  50% oprávnených výdavkov) nie je možné využiť.

 

Ďalšie podrobnosti najdete na stránke Zelená domácnostiam.

 

 

Energetické štítky závesných ohrievačov Logitex (zväčšite kliknutím na obrázok):

© 2016 LOGITEX, s.r.o. Všetky práva vyhradené. |  Stránky generuje CMS systém ac.web, poháňaný elektrickou energiou vyrobenou systémom LOGITEX.